Politika privatnosti na Internet portalu IQ.hr

Portal IQ.hr (u daljnjem tekstu IQ) poštuje vašu privatnost i temelji svoj internetski portal www.iq.hr na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. IQ s osobnim podacima korisnika postupa tako da se poštuju njihova temeljna prava i slobode, uz posebni naglasak na povjerljivosti podataka. Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim propisima: Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u Europskoj uniji (General Data Protection Regulation - GDPR). Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Integralni tekst Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u EU na hrvatskom jeziku možete pronaći na ovdje.

Voditelj obrade

Voditelj obrade u vezi sa svim postupcima obrade osobnih podataka koji se vrše putem ovog mrežnog portala je Agencija Global (u vlasništvu tvrtke Cesarica Stobreč), sa sjedištem na adresi Splitska 5, Stobreč.

Koje informacije prikupljamo od vas?

Prilikom korištenja internetskim stranicama IQ može prikupljati i obrađivati informacije povezane s vama kao pojedincem, što će omogućiti vašu identifikaciju, izravno ili zajedno s dodatnim informacijama („osobni podaci”). Ove informacije IQ može prikupljati samo kada ih vi odlučite pružiti (npr. kada zatražite da IQ stupi s vama u kontakt u vezi s određenom uslugom/proizvodom) ili jednostavno analizirajući vaše aktivnosti na mrežnoj stranici.

Putem internetskih stranica moguće je prikupljanje vaših osobnih podataka koje pružite dobrovoljno, ovisno o svrsi, npr. kao što su podaci za registraciju ili kontakt (npr. vaše ime i prezime, OIB, adresa e-pošte ili telefonski broj).

Zašto obrađujemo ove informacije? Koje su svrhe i pravna osnova obrade?

IQ vaše osobne podatke koje prikupi putem svog internetskog portala može upotrijebiti u sljedeće svrhe:

  • Za provođenje nagradne igre sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem internetske stranice ovlašćuju IQ da prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre, i to najčešće: ime, prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona i dob, u svrhu provođenja nagradne igre, a sve u skladu s pravilima nagradne igre. Za ovakvu obradu podataka pravna je osnova vaša privola. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.
  • Podaci se prikupljaju i obrađuju kako bismo pružili odgovore ili usluge koje zatražite, kako bi IQ mogla stupiti s vama u kontakt kada je to potrebno i odgovoriti na vaše zahtjeve i upite. Za ovakvu obradu podataka nije potrebna privola s obzirom na to da je takva obrada potrebna za pružanje zatraženih usluga.
  • Također, IQ prikuplja i obrađuje podatke kako bismo vam pružili informacije i oglase koji su relevantni za vas i vaše interese, kako bismo vam predložili prilagođene ponude koje bi vas mogle zanimati, kako bismo vam pružili informacije o drugim mrežnim stranicama/uslugama za koje IQ smatra da bi vam mogle biti zanimljive. Više informacija o kolačićima potražite ovdje. Obrada za ove potrebe temelji se na vašoj privoli prikupljenoj putem kolačića. Nikada niste obvezni IQ dati privolu za upotrebu vaših osobnih podataka u ove svrhe te ako odbijete dati privolu, za vas neće biti nikakvih posljedica. Također, svaku privolu koju date možete kasnije povući izmjenom postavki u svom korisničkom profilu.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznao na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, IQ obrađuje u svrhu u koju su dani, odnosno u svrhu korištenja internetskim stranicama i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama kojima se možete koristiti. IQ može upotrijebiti navedene podatke kako bi vam pružio učinkovitiju korisničku podršku.

Podaci o pretraživanju

Rad internetske stranice, što je standardno za svaku stranicu na internetu, uključuje primjenu računalnih sustava i softverskih postupaka koji prikupljaju podatke o korisnicima internetskih stranica kao dio svojeg uobičajenog načina funkcioniranja, a prijenos takvih informacija vrši se automatski kada se primjenjuju internetski komunikacijski protokoli. IQ prikuplja podatke o računalu kojim se koristite kako biste pristupili našem internetskom portalu putem kolačića i drugih tehnologija koje omogućuju ovakav način praćenja. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica, lokaciju (državu), informacije o vašim aktivnostima na našoj internetskoj stanici (na primjer stranice koje posjećujete, proizvodi koje pregledavate).

IQ će ovakve podatke upotrijebiti isključivo za anonimne statističke potrebe informiranja o načinu korištenja naše internetske stranice i neće ih povezivati s podacima kojima se identificiraju pojedini korisnici, kako bi se osigurao ispravan rad internetske stranice i utvrdile greške i/ili zlouporabe internetske stranice.

Tko će moći pristupiti vašim osobnim podacima?

IQ ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, IQ može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima u određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Koja su vaša prava? Kako ih možete ostvariti?

Ovime vas IQ ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Više informacija o obradi osobnih podataka od strane Agencije Global kao voditelja obrade možete pronaći ovdje.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetske stranice štite vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili odavanja.

Zadržavanje osobnih podataka

  • IQ zadržava vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje pojedine svrhe. Međutim, podaci će se zadržati dulje ako moramo postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako moramo zaštititi interese IQ portala u vezi s potencijalnom odgovornošću povezanom s pružanjem usluga.
  • Osobni podaci sudionika u nagradnima igrama bit će pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede nagradna igra te će se podaci o dobitnicima nagrada čuvati još 11 godina, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu.
  • Podaci za kontakt koje ste nam pružili preko internetskog obrasca, kako bismo pružili odgovore ili usluge koje zatražite, bit će pohranjeni 30 dana.

Nakon navedenih razdoblja svi se podaci brišu i anonimiziraju, osim onih podataka koje je IQ obvezna zadržati na duži period prema zakonskim propisima.

Uvjeti i izmjene

Ova Pravila privatnosti stupila su na snagu 3. travnja 2020.

Pravila o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja pravila, osim kolačića trećih strana. IQ zadržava pravo izmjene ove Politike i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijeo nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje IQ na svojim internetskim stranicama štiti vaše podatke te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

Informacije za kontakt

  • IQ.hr  rado će primiti vaše komentare, sugestije i primjedbe u vezi s ovom Politikom. Možete nam se obratiti na: gdpr@iq.hr ili support@iq.hr.